Skuteczna psychoterapia

Psychoterapia leczy zaburzenia emocjonalne, ale jest także sposobem profilaktyki różnego rodzaju chorób, zaburzeń oraz patologii społecznych. Lepiej więc udać się na nią odpowiednio wcześniej, by uniknąć poważniejszych problemów.

W czym może pomóc?

Jako metoda leczenia, pomaga wszystkim tym z zaburzeniami, z pogorszeniem funkcjonowania społecznego albo cierpiącym. Natomiast jako profilaktyka, zapobiega uzależnieniom, zaburzeniom psychicznym, chorobom cywilizacyjnym i psychosomatycznym. Psychoterapia pozytywnie wpływa także na zapobieganie patologiom rodzinnym. Co ciekawe, ma dobry wpływ na osoby bezrobotne i zmniejsza poziom konsumpcji różnorodnych usług medycznych.

Efekty psychoterapii

Najczęściej dzieli się je na trzy kategorie (ze względu na podejmowane cele). Są to:
– Interwencja kryzysowa – ma przywrócić poziom funkcjonowania sprzed „kryzysu” albo zachorowania. Pomocna jest w np. powojennym stresie (pourazowym). Ma wtedy sprawić, że żołnierz będzie w stanie spokojnie powrócić do wojska, albo przynajmniej, będzie mógł prowadzić normalne życie rodzinne. Nie powinien już wtedy odczuwać objawów zaburzenia.
– Rehabilitacja – jej celem jest rozwój pacjenta: ma on osiągnąć taki poziom funkcjonowania, na którym jeszcze nie był. Stosowane jest to u ludzi z zaburzeniami osobowości oraz u dzieci z autyzmem
– Psychoterapia podtrzymująca – nie nastawia się na rozwój, ale na to, by pacjentowi się nie pogorszyło. Przykładem są tu pacjenci ze schizofrenią – utrzymanie stanu optymalnego uważane jest tutaj za sukces. Nie można jednak zapomnieć o tym, że część pacjentów z tymi zaburzeniami doznała dzięki psychoterapii znacznej poprawy, albo nawet została wyleczona.

Terapia Gestalt

To rodzaj psychoterapii, która poszerza świadomość pacjenta i pomaga mu dostrzec własne siły i słabości. Psychoterapeuta stara się tu pokazać metody świadomej samoobserwacji (myśli, uczuć i doznań zmysłowych). Dzięki temu można odkryć swoje prawdziwe „ja”. Kiedy już to się stanie, znacznie ułatwiona zostanie komunikacja z innymi ludźmi, bez odgrywania fałszywych ról. Pacjent nauczy się także dokonywania świadomych wyborów (zgodnych z jego prawdziwymi oczekiwaniami).

Więcej o psychoterapii i jej skuteczności przeczytasz na stronie dobrego psychologa – http://annaszumlanska.pl/